Wij zijn CO2 gecertificeerd!

Contract en kosten

 

Eenmalig onderhoud kost € 145.- inclusief Btw

Service abonnement  1 keer per jaar kost € 135

Inclusief

 • Voorrijkosten 
 • Arbeidskosten 
 • Jaarlijks cv onderhoud
 • Storingen exclusief materiaal

Abonnement in termijnen kost € 12,- per maand 

Storingen bij geen klant

 • Voorrijkosten 
 • Arbeidskosten € 17,50 per kwartier 
 • Arbeidskosten € 20,50 per kwartier (weekend/avond)
 • exclusief materiaal 

Bij storingen is het eerste uur gratis bij bestaande klanten, daarna 12,50 euro per kwartier, arbeidskosten.

Kosten storingen geen klant

Voorrijkosten en Arbeid kosten  

Voorrijkosten Westland/Den Hoorn/ Delfland/ Hoek van Holland/ Maasluis                € 35,00

Voorrijkosten Haaglanden/Delft/ Rijnmond                                                                  € 35,00

Voorrijkosten Rotterdam                                                                                              € 25,00

Voorrijkosten Schiedam                                                                                               € 12,50

Voorrijkosten Zoetermeer/ Pijnacker                                                                           € 35,00

Arbeid kosten/kwartier werkdagen                                                                              € 17,50

Arbeid kosten/kwartier avond/ zaterdag                                                                      € 20,50 

Arbeid kosten/kwartier zon-/feestdagen                                                                      € 35,00 

 

Algemene voorwaarden

 • Bij storingen eerste uur gratis bij bestaande klanten, daarna 12,50 euro per kwartier arbeidsloon, exclusief materialen.
 • Bij geen klanten €17,50 per kwartier plus voorrijkosten €35 euro
 • Weekend/avond uren € 20,50 per kwartier plus voorrijkosten € 35
 • Twee keer niet thuis worden €35 in rekening gebracht voorrijkosten
 • Als er een storing is en het blijkt dat alleen water gevuld moest worden, worden er kosten in rekening gebracht €25  plus voorrijkosten €15 bij bestaande klanten.
 • Onderdelen moeten binnen 1 week zijn betaald, gebeurd dit niet, wordt het contract stop gezet.
 • Bij het niet tijdig betaling van het jaarlijks contract of termijn bedrag worden extra kosten in rekening gebracht, dit geldt ook voor onderhoud en installaties.
 • Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de toegang tot de installaties niet belemmerd wordt.
 • Opdrachtgever dient BETANTOTAAL CV tijdig te informeren over wijziging van zijn adres en/of telefoonnummer.
 • Het onderhoudsabonnement wordt voor de duur van 12 maanden aangegaan, en wordt stilzwijgend met 12 maanden verlengd tenzij Opdrachtgever vooraf schriftelijk opzegt. 1 maand opzegtermijn.
 • De monteur voert storingsbeurten uitsluitend uit op verzoek van de opdrachtgever.
 • De monteur voert een storingsbeurt uit binnen 24 uur, na een storingsmelding, tenzij het spoedeisend karakter ontbreekt.
 • De monteur verhelpt storingen met een niet spoedeisend karakter in overleg met de opdrachtgever zo spoedig mogelijk.
 • De monteur informeert de opdrachtgever indien een storingsbeurt naar verwachting langer dan twee werkuren zal duren.
 • Storingen ten gevolge van toevallige of moedwillige beschadiging dan wel onoordeelkundige bediening of ten gevolge van werk dat is uitgevoerd door anderen dan BETANTOTAAL CV vallen buiten het service abonnement.

 

  STORINGEN DIE NIET ONDER HET CONTRACT VALLEN

   

  • Bijvullen en ontluchten.
  • Aansteken van de waakvlam.
  • Storingen die zijn ontstaan doordat er geen of geen juiste elektrische spanning aanwezig is/was op het toestel (bijvoorbeeld als gevolg van een stroomstoring).
  • Storingen die zijn ontstaan doordat er geen gas of gas voordruk op het toestel aanwezig is conform de voorwaarden van de leverancier.
  • Door blikseminslag.
  • Door bevriezing.
  • Door ondeskundige bediening.
  • Door verstopping en/of kalkafzetting.
  • Storingen als gevolg van lekkage aan het leidingnet, radiator(en)-(kranen) en appendages

   

   

   

   

  Installatie CV ketel

  Het plaatsen van alleen een cv-ketel doen wij voor u in één dag. Uiteraard is het afhankelijk van uw wensen.

  Het installeren van een cv  ketel kost € 450 inclusief btw.

  Exclusief de cv ketel en de benodigde materialen

  In samenspraak met u wordt er een ketel gekozen.

  Bij doen eerst een opname gesprek om te kijken wat er de mogelijkheden zijn voor uw woning.

  **Bij akkoord offerte dient 50%  aanbetaald te worden en restant bedrag wordt afgerekend na het plaatsen van de cv ketel.

   Installatie

  • Het demonteren en afvoeren van de oude CV-ketel
  • Het installeren van de CV-ketel op de plek van de oude CV-ketel
  • Aansluiten van een nieuw expansievat
  • Eventueel vervangen van alle kranen onder de ketel  
  • Inregelen en afstellen van de cv-ketel.
  • Eventueel verplaatsen tapkraan om het vullen te vereenvoudigen.
  • Thermostaat plaatsen.
  • Wij stellen de ketel altijd af,
  • Keuze uit de allerbeste merken CV-ketels
  • Veiligheid voorop, voorkom koolmonoxide gevaar
  • Minder kans op storing aan je CV-ketel

   

  CV Ketels worden ook in het weekend geïnstalleerd