Wij zijn CO2 gecertificeerd!

 

Rookmelders in bestaande bouw worden in 2022 verplicht

In 2019 zijn 103.657 woningbranden* gemeld, waarvan er 38 met een fatale afloop zijn geregistreerd. Hiervan was slechts in één op de vijf van de gevallen een goed werkende rookmelder aanwezig.** In Nederland is het namelijk (nog) niet verplicht om in woningen die voor 2003 gebouwd zijn een rookmelder op te hangen. Gelukkig komt hier verandering in.

Sinds 2003 is het conform het Bouwbesluit verplicht om rookmelders te plaatsen in nieuwbouwwoningen en renovatieprojecten. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft nu een wetswijziging ingediend om rookmelders ook voor bestaande bouw van vóór 2003 verplicht te stellen. Dit gaat dan al in per 1 juli 2022.

Deze wetswijziging zou een enorme verbetering betekenen voor de brandveiligheid in Nederland. Een kanttekening hierbij is op zijn plaats: de wetgeving is te generiek om echte brandveiligheid te leveren. Iedere situatie is uniek, waardoor het huidige niveau in de wet- en regelgeving onvoldoende toereikend is. Hoe dan ook, de wijziging zal een flinke impact hebben op het beleid, de bedrijfsvoering, het budget van corporaties en natuurlijk voor de installateurs die de melders moeten plaatsen.

Wat is echte brandveiligheid eigenlijk?

Brand- of koolmonoxideveiligheid – of nog beter: vluchtveiligheid – wat is dat eigenlijk? In de kern gaat het erom dat je bij brand of te hoge koolmonoxidewaardes op tijd gewaarschuwd wordt zodat bewoners de woning zo snel mogelijk kunnen verlaten.

Een rook- of koolmonoxidemelder ophangen kan de vluchttijd aanzienlijk vergroten. Belangrijk daarbij is wel dat je deze rook- of koolmonoxidemelder op de juiste plek installeert en dat deze tijdig wordt onderhouden en vervangen. Ook als het gaat om een kwalitatief goede melder die voldoet aan alle normen en is gecertificeerd conform de hoogste kwaliteitseisen. Kennis van de werking van rookmelders en de technische installatie is dus absoluut een must.

Regelgeving als richtlijn

Zoals gezegd begint het creëren van een brandveilige woning met het plaatsen van een melder. In het nieuwe wetsvoorstel wordt nu ook de aanwezigheid van rookmelders in bestaand bezit vóór 2003 verplicht. Alle woningen die daarna gebouwd zijn vallen onder de huidige wetgeving voor nieuwbouw waar het al verplicht was om rookmelders te plaatsen.

De huidige voorstellen gaan echter minder ver dan de wetgeving voor nieuwbouw. Dit betekent dat melders in bestaande bouw niet verplicht gekoppeld hoeven te worden en dat deze ook gevoed mogen zijn door alleen een (alkaline) batterij en dus niet op het net (230V) aangesloten hoeven te worden. Beide punten leveren in potentie het risico van schijnveiligheid op. Waarom?

Hemmink pleit voor het koppelen van melders en het gebruik van 10-jaars lithium batterijen

Een voorbeeld

Als de rookmelder in een huis van drie verdiepingen op zolder afgaat en deze is niet gekoppeld, dan hoor je hem niet (goed) als iemand in de woonkamer zit, en vice versa. Bovendien is bij melders met een alkaline batterij er geen back-up als de batterij leeg is of onverhoopt niet meer (goed) werkt. Bovendien moeten de batterijen jaarlijks vervangen worden. Als dit niet of te laat gebeurt werken de melders niet meer.

Hemmink pleit voor het koppelen van melders en het gebruik van 10-jaars lithium batterijen. Hoewel dit in de NEN2555 niet verplicht gesteld wordt, biedt dit veel meer zekerheid en brandveiligheid voor de bewoners. De batterijen gaan gedurende de levensduur van de melder mee en hoeven dus niet vervangen te worden. Geen schijnveiligheid, maar wel zekerheid dat je melder het doet als het echt nodig is.

Schijnveiligheid

Hoewel normen een goede leidraad zijn, schuilt in het generiek toepassen ervan een gevaar: schijnveiligheid. Veiligheid zit namelijk niet in wettelijke regels, maar vooral in doordachtzaamheid, kennis van zaken en maatwerk. Uit ervaring weten wij dat een situatie ogenschijnlijk veel op een andere situatie lijkt, maar toch zodanig afwijkt dat een ander plan nodig is om échte brandveiligheid te creëren.

Pas de norm dus niet generiek toe, maar bekijk voor iedere situatie wat nodig is om een veilige woonomgeving te realiseren. Wij adviseren dan ook om altijd een gedegen projectie te laten maken door brandveiligheidsexperts die hier dagelijks mee te maken hebben. 

De wijziging, wat houdt die nu precies in?

Indien het voorstel op 1 juli 2022 wettelijk van kracht wordt, dan zijn dit de belangrijkste wijzigingen:

 • De aanwezigheid van een rookmelder die voldoet aan EN14604 wordt op iedere bouwlaag (iedere verdieping inclusief de begane grond) in de bestaande bouw verplicht gesteld in woningen.
 • De betreffende rookmelders moeten een levensduur hebben van 10 jaar. Dit betekent dat iedere tien jaar de rookmelder moet worden vervangen.
 • Het toepassen van vrijloopdrangers wordt verplicht. Dit geldt voor een toegangsdeur van een woonfunctie die alleen zelfsluitend is bij brand in de woonfunctie of het woongebouw waarin de woonfunctie is gelegen. Dit geldt voor nieuwe woongebouwen en bij verbouw en transformatie (functiewijziging).
 • De verantwoordelijkheid voor de specifieke zorgplicht voor de bouwwerkinstallatie wordt expliciet toegewezen aan de eigenaar van het bouwwerk (vaak de corporatie).

 

Artikel van installatie Journaal


 

Storingen aan de cv ketel

 Rookafvoer
koolmonoxide melder gaat af, oorzaak gat in de rookgas afvoer. Gevaarlijk situatie.

consuWijzer

Praktisch advies van de overheid over uw rechten als consument

 

Kan ik van de overeenkomst af?Ik wil iets opzeggen, stoppen of annuleren

 

Als u een abonnement opzegt, hebt u een aantal rechten. U mag bijvoorbeeld online opzeggen als u het abonnement online afsloot of schriftelijk. En voor bijna alle abonnementen geldt maximaal 1 maand opzegtermijn.

Opzeggen mag op dezelfde manier als afsluiten

Volgens de wet moet u kunnen opzeggen op dezelfde manier als waarop u het abonnement afsloot. Sloot u het abonnement online af? Dan moet u ook online kunnen opzeggen, bijvoorbeeld via de website of door het sturen van een e-mail.

De maximale opzegtermijn is meestal 1 maand

 

Bij het opzeggen van een abonnement moet u vaak rekening houden met een opzegtermijn. Uw abonnement loopt dan nog even door vanaf het moment dat u opzegt. Een bedrijf mag niet meer vragen dan de maximale opzegtermijn. Meestal is dit 1 maand.

Na automatische verlenging mag u elk moment opzeggen

Is de vaste periode van uw abonnement afgelopen? En doet u niets? Dan mag het bedrijf uw abonnement automatisch verlengen.

 

 

 

Tips Koolmonoxide melder

 

Plaats uw CO melder tussen 1,40 mtr en 1,50 mtr boven  de grond.


Koolmonoxidemelder monteren

U kunt een koolstofmonoxidemelder door een bedrijf laten plaatsen maar uiteraard ook zelf monteren. Probeer op iedere verdieping van uw huis een melder te plaatsen. Idealiter moet u een melder plaatsen in, of in de buurt van, elke kamer waarin een brandstof verbruikend toestel staat. Indien u echter meerdere brandstof verbruikende toestellen hebt en slechts één CO melder, moet u rekening houden met onderstaande punten om de beste montageplaats te bepalen.

 

De beste plek voor een koolmonoxidemelder:

Als het brandstof verbruikend toestel staat in een kamer die normaal niet wordt gebruikt (bv. een boilerruimte), plaats de melder dan net buiten deze ruimte zodat u deze beter kunt horen.
Plaatst u uw melder bij uw CV-installatie of HR-ketel zorg dan dat uw melder minimaal 50 cm van de installatie hangt.
Indien er een brandstof verbruikend toestel staat in een kamer die u veel gebruikt, zoals bijvoorbeeld de woonkamer, dan moet u de melder in die kamer plaatsen.
Mocht u in een studio wonen, plaats de melder dan zo ver mogelijk verwijderd van de kookvoorzieningen, maar in de buurt van uw slaapplaats.
Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing alvorens de koolmonoxidemelder te installeren.

Hoe hoog moet een koolmonoxidemelder hangen?

Het beste kunt u de koolmonoxidemelder op  +/- 1.5 meter boven de grond plaatsen. Men houdt ook wel eens aan tussen heup en schouder hoogte.

Koolmonoxide is zwaarder dan lucht en zal dus snel met de luchtstroom in uw huis worden meegenomen ipv direct stijgen  of dalen. Kies altijd een plek waar de melder niet vochtig wordt en geen stof aantrekt.

Wanneer de koolmonoxidemelder in dezelfde ruimte als het toestel staat.

Dan moet de koolmonoxide melder op het plafond worden geïnstalleerd, op tenminste 30 cm afstand van elke muur of van welk ander obstakel dan ook. Als de melder op de muur wordt gemonteerd, moet deze hoger dan iedere deur of raam en op minstens 15 cm van het plafond geïnstalleerd worden. Als de melder wordt geïnstalleerd in een ruimte met een schuin- of punt plafond, moet deze minstens 1 meter lager worden bevestigd dan het hoogste punt in de ruimte, zolang dit hoger is dan alle aanwezige ramen en deuren. Als de melder in een kamer hangt die ver verwijderd is van het toestel, moet de melder zich bevinden in de ruimte waar de bewoners zich bevinden. Een melder moet op minstens 2 meter van het brandstof verbruikend toestel worden geïnstalleerd.

Waar moet je een koolmonoxidemelder plaatsen

Installeer de CO melder niet in de keukens of garage. Installeer de melder liever niet in zeer stoffige of vochtige ruimtes. Plaats de melders ook niet in direct zonlicht of op plaatsen waar extreme temperaturen voorkomen. CO-melders mogen niet worden gehangen op plaatsen die worden bedekt door gordijnen of andere obstructies. Plaats ze niet vlakbij plafondventilatoren, hitte ventilatoren, airco toestellen, verse lucht inlaten of open ramen. Bewegende lucht kan verhinderen dat koolmonoxide de CO-sensoren bereikt.,

Hier niet de CO melder plaatsen:

Buiten het gebouw.
In de dichte nabijheid van een auto uitlaat; dit zal de melder beschadigen.
In of onder een kast.
In een klamme of vochtige ruimte.
In de buurt van verfverdunners, lijmen, poetsmiddelen, spuitbussen of schoonmaakproducten. Andere substanties kunnen de betrouwbaarheid van de melder ook aantasten.
Rechtstreeks boven een gootsteen of kooktoestel. Naast een deur, raam of afzuigventilator of andere tochtige plaatsen.
In uitlaatstromen van gasmotoren, ventilatiegaten, afvoerkanalen of schoorstenen.
Waar het wordt belemmerd door gordijnen of meubels.
In een ruimte waar de temperatuur kan zakken onder -10ºC of 40ºC kan overschrijden.
In ruimtes met een relatieve vochtigheid lager dan 30% of hoger dan 90%.
Waar vuil of stof de sensor kan blokkeren en de werking ervan kan tenietdoen.
Waar het gemakkelijk kan worden ingedeukt of beschadigd of waar het per ongeluk kan worden uitgeschakeld of verwijderd.https://www.koolstofmonoxidemelder.nl/koolmonoxidemelder-monteren/

Voorkom Legionella

Tijdens de zomervakantie staat water vaak lang stil in de waterleidingen, terwijl de temperatuur vaak hoog is, Dat vergroot de kans op legionella bacterie. Deze bacterie kan de veteranenziekte veroorzaken,waarbij de ziekteverschijnselen variëren van lichte griep tot een longontsteking.

U kunt met legionella besmet raken, wanneer u zeer kleine waterdruppeltjes in de lucht inademt.

Bent u langer dan een week niet thuis geweest? Laat het water van alle kranen (warm en koud) dan een minuut lang rustig stromen. Voorkom daarbij dat u het water barneveld. Houdt de sproeikop onder water in een emmer of haal het sproeikop van de kraan af.  Ook in een tuinslang kan legionella zich ontwikkelen. Spoel daarom de tuinslang die u niet dagelijks gebruikt eerst door. Laat het water zonder sproeistuk een minuut in een gieter stromen.


 

Opnieuw mensen onwel door koolmonoxide in Schiedam

Schiedam - Dinsdagochtend om 7:46 uur spoedden ambulances, brandweer en politie zich naar de Van Haarenlaan in Schiedam.

Opnieuw waren een aantal mensen onwel geworden door vrijgekomen koolmonoxide. Twee mensen werden naar het ziekenhuis vervoerd.

Het is het zoveelste incident met koolmonoxide in onze regio. Een koolmonoxidevergiftiging kan iedereen overkomen. Bijna de helft van de ongevallen vindt plaats met een moderne cv-installatie.De hulpdiensten in Nederland roepen op om de volgende acties thuis uit te voeren: ventileren, controleren en alarmeren.


Ventileren, controleren, alarmeren

Het is van belang zelf thuis actie te ondernemen. Dat kan door de volgende drie tips ter harte te nemen.

 1. Ventileer
  Laat 24 uur per dag en 7 dagen per week een rooster open of een raam op een kiertje.
 2. Controleer
  Laat het verwarmingstoestel zoals de CV-ketel of kachel minimaal één keer per jaar door een gecertificeerd vakman controleren.
 3. Alarmeer
  Zorg voor je eigen veiligheid en plaats een koolmonoxidemelder, in ieder geval in de ruimte van het verwarmingstoestel.  LET OP!!! Een groot deel van de CO-melders die op de markt zijn, zijn onveilig. 

Onderhoud en storingen voorspellen

Onderhoud en storingen voorspelle

Het onderhoud van cv-ketels voorspellen. Remeha Connect is een nieuwe dienst die op basis van keteldata de installateur voorinformatie geeft over de staat van de toestellen die hij in onderhoud heeft. De ketelfabrikant introduceert de techniek op de VSK.

De techniek bestaat uit een printplaat met sim-kaart die in de cv-ketel wordt gemonteerd, en toestelinformatie met GPRS verzend naar een Remeha cloud, uiteraard met toestemming van de gebruiker. De installateur krijgt toegang via een dashboard. Via de print worden bijvoorbeeld het aantal starts en stops, de ∆t, de waterdruk, maar ook een ionisatiemetingen geregistreerd. Deze datapunten kunnen gezamenlijk voorspellingen geven over de staat van het toestel.

Dashboard

In zijn dashboard ziet de installateur of een toestel groen (goed), rood (ingrijpen noodzakelijk, met storingscode) of oranje is. Met name die laatste is interessant: uit deze informatie kunnen, doordat Remeha van alle aangesloten toestellen algoritmen ontwikkelt, scenario’s worden berekend voor toekomstig onderhoud. Productmanager Ferry Overweg “Hierdoor kan de installateur zijn klanten preventief waarschuwen, langs kan komen als hij in de buurt is, en altijd de juiste materialen bij zich heeft. De klant is altijd verrast en positief omdat de installateur preventief onderhoud pleegt en storingen voorkomt. Daarnaast daalt het aantal retourbezoeken.” Op dit moment heeft Remeha voor 7 meetpunten 30 scenario’s klaar. Het voordeel van GPRS is dat de installateur en Remeha onafhankelijk van het thuisnetwerk kunnen werken.

De installateur kan zelf bepalen hoe hij de meerprijs van de techniek doorberekend aan zijn klant. De kosten voor de printplaat zijn voor de installateur terug te halen uit efficiency-voordelen, zoals voorkomen storingen en onnodige ritjes. De investering over de levensduur van het toestel is klein. Remeha heeft Connect bij honderden toestellen getest en gaat het nu groter uitrollen. Hoe meer informatie: hoe beter de voorspellingen. De techniek is nu beschikbaar voor de Tzerra Plus, maar komt dit jaar ook voor de Calenta Ace, de Tzerra Ace, Quinta Ace en Gas 220 Ace beschikbaar, zowel voor de installateurs met kleine ketelparken, als de grote servicebedrijven.


Koolmonoxide

Koolmonoxide is een dodelijk en reukloos gas, een sluipend gevaar in ieder huis. Het ontstaat bij alle verbrandingstoestellen. Oók bij moderne cv-ketels. Hoe voorkom je problemen? Naast voorkomen is het hoe dan ook verstandig om koolmonoxidemelders te plaatsen. We testten welke melders betrouwbaar zijn en welke niet.

 

Oorzaak: verbrandingstoestellen

Bij koolmonoxide denk je al snel aan die oude keukengeiser zonder afvoer naar buiten, of aan een gashaard. Maar bij elke verbranding die in en om huis plaatsvindt kan koolmonoxide in huis terechtkomen. Dus ook bij een houtkachel, of bij een barbecue die te dicht bij een open raam of deur staat, of bij een stationair draaiende auto in de garage. En zeker ook bij een open haard.

Oók risico bij een moderne en goed afgestelde cv-ketel

Ondanks de afname in aantallen van oude toestellen als keukengeisers neemt het aantal gevallen van koolmonoxidevergiftiging helemaal niet af. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid luidde daarover eind 2015 de noodklok. Daarbij benadrukte de raad dat koolmonoxide ook kan ontstaan in een huishouden waarin een moderne, goed afgestelde cv-ketel aanwezig is. Die ook nog eens netjes zijn jaarlijkse onderhoudsbeurt heeft gehad.

Geen goede rookgasafvoer

Hoe dat kan? Een cv-ketel kan veel koolmonoxide produceren als die niet goed is afgesteld of onderhouden, waardoor de verbranding onvolledig plaatsvindt. Maar verbranding is altijd een heel klein beetje onvolledig, daarom produceert iedere cv-ketel altijd wel wat koolmonoxide. En dat is normaal geen probleem, omdat de rookgassen naar buiten worden afgevoerd. Tenminste.... als die rookgasafvoer in orde is! En daar kan een probleem ontstaan.

Door onjuiste bevestiging van de afvoerbuizen kan lekkage ontstaan; bijvoorbeeld als te weinig of geen goede bevestigingsbeugels zijn gebruikt. Of in de buis zelf kan een gaatje zitten. Zo kan koolmonoxide toch in huis terechtkomen en met de luchtstromen door het hele huis verspreid raken. Ook in de vertrekken waar je leeft of slaapt.

Het blijkt overigens dat ook professionele installatiebedrijven deze fout kunnen maken. Desondanks is het van belang je cv-ketel jaarlijks te laten onderhouden, het liefst door een installatiebedrijf met het OK-CV keurmerk. Vraag bij de eerstvolgende onderhoudsbeurt van je cv-ketel de monteur om de rookgasafvoer te controleren op lekken, en een CO-meting te doen.

Als je een nieuwe cv-ketel laat installeren, laat dan ook meteen de rookgasafvoer vervangen. Ook als deze nog prima werkt. Rookgasafvoeren zijn niet ontworpen om veel langer mee te gaan dan een cv-ketel en rook uit vooral HR-ketels kan de afvoer in de loop der tijd dunner maken, tot de gaten erin vallen.

Open toestellen liefst vervangen

Oudere cv-ketels zijn soms, net als geisers, nog zogenaamde 'open toestellen'. Bij een open cv-ketel gaan de rookgassen wel via een pijp naar buiten, maar komt de schone lucht die nodig is voor de verbranding direct uit de ruimte waar het toestel hangt.

Bij terugslag van rook - door een verstopte afvoer of harde wind op het afvoerkanaal - kan rookgas met koolmonoxide in de leefruimte terechtkomen, ook als de rookgasafvoer zelf niet lek is. Hangt het toestel in een afgesloten, niet geventileerde ruimte, dan kan dit zelfs gebeuren zonder verstopping van de rookgasafvoer. Er kan dan onderdruk ontstaan in de ruimte waar het toestel hangt; er wordt immers lucht uit die ruimte gebruikt voor de verbranding.

Let extra goed op bij het na-isoleren van een woning: het dichten van kieren kan ervoor zorgen dat een ruimte - waar al langer een open cv-ketel hangt - daar nu zeer ongeschikt voor wordt. De combinatie van een open toestel met een afzuigkap in dezelfde ruimte is helemaal gevaarlijk.

Bij een groot deel van de keukengeisers is de situatie nog een graadje erger: die hebben zelfs geen afvoer naar buiten voor de rookgassen. Bovendien is het feit dat zo'n open ketel of geiser altijd zuurstof uit de lucht haalt in een onvoldoende geventileerde ruimte, sowieso slecht voor de luchtkwaliteit. Vervang daarom het liefst een open toestel door een gesloten cv-combiketel, of als dat niet kan door een boiler voor warm water.

 

Test koolmonoxidemelders

Omdat in ieder huishouden koolmonoxidevergiftiging kan optreden, is het belangrijk één of meer melders aan te brengen. En omdat eerder al bleek dat er ondeugdelijke melders op de markt zijn, hebben wij er 19 getest.

 • We testten of de melder alarm slaat bij een te hoge concentratie koolmonoxide. Dat moet binnen 3 minuten met een voldoende hard geluidssignaal. 
 • Daarna bleven we nog 3 maanden testen of ze goed blijven werken. 
 • Melders mogen niet te snel alarm slaan bij lage concentraties koolmonoxide, ook dat testten we.
 • We dienden een overdosis koolmonoxide toe, om te checken of ze na een calamiteit nog werken.
 • We controleerden of de melder een signaal geeft als de batterij leegraakt. 
 • Tot slot beoordeelden we de instructies en verpakking, onder andere op verplichte labels en beschrijving waar je ze moet aanbrengen en hoelang ze te gebruiken zijn.

 

 


Honderdduizenden mensen in Nederland hebben een gevaarlijke cv-ketel in huis. In een bepaald type van de TopLine HR-ketel van Nefit kunnen vlammen ontstaan, die mogelijk kunnen leiden tot brand. Bovendien geeft de ketel een risico op koolmonoxidevergiftiging. Daarvoor waarschuwen experts na onderzoek van RTL Nieuws.

Het gaat om de serie van de TopLine-ketel die tussen 2006 en 2009 is geproduceerd. De warmtewisselaar van die cv-ketel kan door de hitte vervormen, waardoor zeer heet rookgas kan lekken in de witte mantel van de ketel. Daardoor kan de ketel in brand vliegen. Rookgas is het uitlaatgas van een cv-ketel.

Niet veilig te gebruiken

Technisch expert Peter Coppes van C+B advies en expertise deed op verzoek van RTL Nieuws onderzoek naar de TopLine-ketels  Naast het risico op woningbrand, maakt hij zich grote zorgen over het gevaar van koolmonoxidevergiftiging. "Ik noem het een CO-bom. Niet omdat het ding zal ontploffen, maar omdat ie zo'n grote hoeveelheid CO kan produceren. Onbegrijpelijk!"

In een ketel met een lekke warmtewisselaar komt koolmonoxide in de witte kap van het toestel. De kap is dicht, maar volgens Coppes zijn er situaties denkbaar waarbij de koolmonoxide uit de ketel ontsnapt en zo bewoners kan vergiftigen. Coppes stelt samen met mede-onderzoeker en gastechnisch expert Piet Maas dat de ketel niet veilig is te gebruiken en dat eigenaren de ketel moeten laten vervangen.

 

Wat is Legionella?
.Legionella is een bacterie die van nature in kleine aantallen in water voorkomt. De bacterie wordt pas gevaarlijk als hij zich tot grote aantallen vermenigvuldigt. Dit gebeurt vooral in stilstaand water met een temperatuur tussen de 20 en 50 graden Celsius. Bij een temperatuur van 60 graden Celsius gaat de bacterie dood.

Een besmetting met legionella kan zich uiten in lichte griepverschijnselen die vanzelf overgaan, tot aan de ernstige veteranenziekte. Alle redenen dus om vooral in de zomer op te passen met water uit leidingen, dat lang het stilgestaan en warm geworden is. Denk aan de waterleidingen in huis na terugkomst van vakantie. Enkele minuten goed doorspoelen is dan meestal voldoende. 

 

Andere plekken die een goede controle nodig hebben zijn openbare gelegenheden als zwembaden, sauna's, douches in sportgelegenheden en dergelijke.

 

Plekken die gevoelig zijn voor legionella zijn bij voorbeeld 'dode' stukken leidingen. Die kunnen ontstaan al er ergens een kraan of tappunt is weggehaald, maar de leiding is blijven zitten. Het water in dat deel stroomt niet meer, en is kwetsbaar voor legionella.

 

Ook de gewone koudwaterleiding is een mogelijke bron voor besmetting. Legionella besmetting in de koudwaterleiding is zelfs het meest voorkomende probleem in drinkwaterinstallaties. Koud waterleidingen kunnen worden opgewarmd door een warme omgeving. Dat kan gebeuren in een niet geïsoleerde leiding of in leidingen die te dicht op de warmwaterleiding liggen.

 

Legionella besmetting in warm water leidingen komt minder vaak voor door hoge temperaturen van het water. Water boven de 55 graden maakt de legionella bacteriën dood.

 

Vervuilde leidingen

 

Drinkwaterleidingen vervuilen met de jaren door kalk en een slijmlaag in de leiding genaamd biofilm. Deze vervuiling met slijmlaag vinden de legionella bacteriën heerlijk om zich in te nestelen. Heeft u een oudere installatie waar een legionella besmetting is geconstateerd, dan kun je er vanuit gaan dat deze biofilm in de leiding aanwezig is. Het met heet water spoelen is dan niet de beste optie. Met heet water spoelen van de drinkwaterinstallatie maakt dat de legionella bacteriën dood gaan maar zorgt ervoor dat de biofilm met andere vervuiling blijft zitten. Het spoelen met waterstofperoxide is dan de beste optie

Ik ruik gas bij de CV-ketel, wat moet ik doen?

 

U moet snel handelen! Niet alleen als u gas ruikt bij de CV-ketel, maar ook als u elders in huis gas ruikt. Gas kan verstikking of ontploffing als gevolg hebben. Maak in zo’n geval geen vuur en laat lichtschakelaars uit staan! Loop vervolgens deze stappen:

 • Open ramen en deuren
 • Sluit de hoofdkraan van de gasleiding af
 • Voorkom elk vorm van rook en open vuur
 • Ruik u gas bij de gasfornuis,geiser, cv ketel,of gaskachel, neemt gelijk contact op met de installateur

Veel huizen hebben nog steeds geen koolmonoxidemelder

Wat is  koolmonoxide?

Koolmonoxide of koolstofmonoxide (CO) is een kleurloos, smaakloos, reukloos en giftig gas. Koolmonoxide wordt uitgestoten als onderdeel van een warme gasmix en daardoor heeft het de neiging op te stijgen tot het afkoelt.

Waar moet ik op letten bij de aanschaf van een koolmonoxidemelder?

Let bij de aankoop van een koolmonoxidemelder op het nummer van de verpakking. Hierop moet de norm BS EN 50291 staan. Dit betekent dat hij aan de technische eisen in deze norm voldoet. Koop bij voorkeur een koolmonoxidemelder die 5 tot 10 jaar lang meegaat. Kijk voor een lijst met veilige koolmonoxidemelders op veiligeproducten.nl. Kies niet voor een combimelder waarbij een rookmelder en een koolmonoxidemelder in één apparaat zijn gevoegd. Kies ervoor om zowel aparte rookmelders te plaatsen én aparte koolmonoxidemelders, omdat ze op verschillende plaatsen gemonteerd dienen te worden.

Hoe werkt een koolmonoxidemelder eigenlijk?

Een koolmonoxidemelder is een apparaat dat een alarm geeft als de hoeveelheid koolmonoxide in de lucht te groot wordt. Een koolmonoxidemelder moet niet gezien worden als een vervanging van de (jaarlijkse) controle van een verbrandingstoestel, maar zo’n melder kan wel levensbedreigende situaties voorkomen.

Veilige melders

 • Alecto COA-26 
 • Kidde (Ajax) 5CO
 • Sensotec (Firehawk) CO7B 
 • Ei 207
 • Fire Angel CO-9B-BNLT
 • Fire Angel CO-9X-10-BNLT
 • Kidde (Ajax) 10LLCO 
 • First Alert CO-9B-FA-BNLR
 • AngelEye CO-AE-9B-BNLR
 • Nest Protect 2nd generation

 

Rating: 3.7142857142857 sterren
7 stemmen